Casa comercial: BECKMAN - Angular

Equipos: 1

Ubicación: LAB-133 "Armario" (Cuarto Común)


Reservar

 

Type Rotor Marca Modelo Nº Serie Velocidad
Máxima
Nº Tubos Capacidad
Tubo (ml)
Factor (K) Radio Medio
(cts)
(G) max en
Radio Medio
Angular Beckman 70.1 Ti 5e759 70k 12 13,5 36 6,12 336.000